Totaladministration

Connla Administration administrerer erhvervs- og boligejendomme, mindre erhvervsvirksomheder (bogføringsservice) samt andre energi- og produktionsanlæg
Connla Administration tilbyder desuden professionel, proaktiv og fordelagtig administration af andelsbolig- og ejerforeninger, samt af selskaber. Administrationen udføres som totaladministration, hvor vi påtager os alle administrative opgaver, og hvis det ønskes påtager vi os specielle enkeltopgaver.

Bogføring og momsregnskab

Kvartalsrapporteringer med likviditetsbudgettering

Opstilling af årsrapporter

Afholdelse af samt deltagelse på generalforsamlinger

Connla Administration administrer ikke kun projekter i Danmark. Vi har også ekspertise i Tyskland, Storbritannien, De Forenede Arabiske Emirater og USA.